Huisregels

 • Land van Fluwel is een gastvrij park waar je plezier kunt maken en veel kunt leren.
 • Om jouw bezoek aangenaam en veilig te maken zijn er een paar regels waar je je aan dient te houden. Met het betreden van Land van Fluwel word je geacht op de hoogte te zijn van het huisreglement en ermee akkoord te gaan.
 • Parkeren op het parkeerterrein van Land van Fluwel is op eigen risico.
 • Toegang tot het park is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs.
 • Land van Fluwel is aangelegd in een waardevol historisch sprokkelbos dat in samenwerking met Noord Hollands Landschap wordt onderhouden. Om het bos in goede conditie te houden is het verboden je buiten de paden te begeven.
 • Kort aangelijnde honden zijn van harte welkom in Land van Fluwel. Bij de entree ontvang je een hondenzakje met het vriendelijke verzoek ons park netjes achter te laten.
 • Roken is in Land van Fluwel verboden.
 • Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Het spelen bij Land van Fluwel gebeurt altijd op eigen risico. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor diegenen die onder jouw toezicht staan. Land van Fluwel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het spelen.
 • Je bent aansprakelijk voor opzettelijk aangebrachte schade aan eigendommen van Land van Fluwel door jouzelf of diegenen die onder jouw toezicht staan. Schade wordt te allen tijde verhaald.
 • Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de entree van Land van Fluwel.
 • Veiligheidsvoorschriften dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Het spreekt vanzelf dat je je gedraagt volgens de normen en waarden zoals die gelden in onze samenleving, maar wij wensen bovenal dat je veel plezier hebt en iets opsteekt in ons mooie Land van Fluwel.